domingo, 15 de setembro de 2013

Xuntanza de INCUDE

Celebrouse o venres 13 de setembro no CUR a Xuntanza de INCUDE, na que estiveron presentes o presidente José Manuel Andión, o vicepresidente Diego García-Muñoz, o secretario Santiago Domínguez e o tesoureiro Daniel Codesido.

Os puntos na orde do día foron os seguintes:

1. Valoración do programa de actividades culturais realizados no verán.

2. Fomento da inscrición na escola universitaria de xadrez no novo curso 2013-2014.

3. Organización do torneo en liña da UDC.