luns, 21 de marzo de 2016

Asamblea xeral ordinaria e extraordinaria de INCUDE do 14 de marzo de 2016


Asamblea xeral ordinaria e extraordinaria de INCUDE do 14 de marzo de 2016:

Reuníronse os seguintes socios da asociación:
Daniel Codesido Sánchez
Belén Ferreiro López
Diego García- Muñoz Vaquero
María Cendán Castillo
Elena Lirola Walton
José Manuel Andión Fernández

Os puntos da asemblea ordinaria foron os seguintes:

1. Lectura e aprobación da acta anterior

2. Presentación e aprobación das contas da asociación:


O activo a 14 de marzo de 2016 era de 20205,55 euros correspondentes a 83,85 euros de Patrimonio Neto e 2121,70 euros de débeda con socios da asociación.

Durante 2015 a asociación ingresou 133 euros por cuotas de socios e de participación nas actividades da asociación e 997,50 euros como subvención da Deputación da Coruña por actividades realizadas en 2014. Os gastos foron de 1435,01 euros. As pérdidas foron de 304,51 euros.

3. Presentación de memoria de actividades no ano 2015 e propostas para o curso 2016


As actividades para este curso son:

-Taller de impresión en 3D unha vez a mes.
-Visitas ao Muncyt e ao castro de Elviña
-Viaxes culturais ao Castelo Monterrei, Baroña, Pazo de Oca e ao Mosteiro de Oseria
-III Olimpiada de Xogos Mentais no mes de xuño.
-IV Torneo de Xadrez e Liña a partir do mes de setembro.

4. Aprobación da pertenza á Asociación de Entidades Culturais e Deportivas de Galicia (ASENCUDEGA)

5. Comunicación das obrigas sobre a LOPD á nova directiva.

6. Aprobación dunha lista de persoas que poden pedir chaves das instalacións cedidas a INCUDE.

O único punto tratado na Asemblea extraordinaria fio o seguinte
1. Elección por unanimidade da nova directiva de INCUDE:

Presidente: Daniel Codesido Sánchez
Vicepresident: Belén Ferreiro López
Secretario: Diego García-Muñoz Vaquero
Tesoureira: María Cendán Castillo
Vogal: Elena Lirola Walton