sábado, 7 de febreiro de 2015

Xunta directiva de INCUDE do 6 de febreiro de 2015

Xunta directiva de INCUDE do 6 de febreiro de 2015:

Reuníronse os seguintes membros da xunta directiva:

Presidente: José Manuel Andión
Vicepresidente: Diego García-Muñoz
Secretario: Santiago Domínguez
Tesoureiro: Daniel Codesido

Os puntos do día foron os seguintes:

1. Lectura e aprobación da acta anterior

2. Informes do presidente:

            - En nome da asociación, o presidente asinou o convenio co Club de Iniciativas Deportivas Universitarias (CIDU). Deste xeito se oficializa a colaboración entre estas dúas entidades levada a cabo nestes anos.

3. Convocatoria da UDC de Axudas a Programas de Actividades Estudiantís

Apróbase solicitar unha axuda para:

            - III Torneo de Xadrez en Liña

            - II Olimpiada de Xogos Mentais

            - Residencia de Estudantes e Casa do Xadrez

            - Visitas Culturais: Castro de Elviña, Estrella Galicia, Camiño de Santiago