martes, 7 de abril de 2015

Xunta directiva de INCUDE do 6 de abril do 2015

Xunta directiva de INCUDE do 6 de abril de 2015:

Reuníronse os seguintes membros da xunta directiva:

Presidente: José Manuel Andión
Vicepresidente: Diego García-Muñoz
Secretario: Santiago Domínguez
Tesoureiro: Daniel Codesido
Vogal: Manuel Fondevila

Os puntos do día foron os seguintes:

1. Lectura e aprobación da acta anterior

2. Informes do presidente:

            - O presidente informa das axudas concedidas pola Deputación da Coruña (provisoriamente) e pola UDC.

3. Informase das actividades en curso e fíxase o calendario para as actividades ao longo do 2015

4. Acordase solicitar unha reunión coa Vicerreitora de Estudantes, Deporte e Cultura da UDC